Garantie bepalingen

Wettelijk beschikt u als consument over 2 jaar garantie voor thuisgebruikers en 1 jaar voor bedrijven.
De garantie periode wordt echter bepaalt door de fabrikanten zelf.
Wij volgen deze richtlijnen om niet voor verrasingen komen te staan en u zal hierover op voorhand worden ingelicht.
Hierdoor zullen bepaalde producten een kortere garantie periode kennen.
Deze produkten worden u alleen verkocht indien u akkoord gaat met de gestelde voorwaarden omtrent garantie bepalingen.
Wij wensen niet de garantie op ons te nemen die door de producenten niet gegarandeerd worden.

Garantie omvat ...

De werkuren, verplaatsings onkosten en onderdelen bij technische defecten.

Wat valt niet onder garantie

Onderhoud en reinigen van toestellen.
Software problemen.
Software instellingen.
Fouten in de programmatuur - door ons ontwikkeld - welke geen afbreuk doet aan de functionaliteit van de programmatuur. Een eventuele fout in de programmatuur wordt alleen kosteloos hersteld indien deze onder duidelijk aanwijsbare omstandigheden reproduceerbaar is.
Herinstalleren en configureren van computers en/of laptops (Originele media van besturingssysteem en additionele software, evenals product keys dienen ons door de klant aangeleverd te worden).
Onderdelen minder dan 25,00 € (inclusief b.t.w.).

Voorwaarden

Garantie gaat in op datum van de factuur tenzij anders hierop vermeld en dekt alleen de hardware defecten.
Schade ontstaan door ongelukken, verkeerd of abnormaal gebruik, transport, storm en water vallen nooit onder garantie.
Software configuratie problemen en onverenigbaarheid tussen apparatuur en software vallen niet binnen de garantie.
De garantie op aangekochte software beperkt zich tot de fysische gebreken wat het opname medium betreft en bedraagt 5 dagen.

Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient het defecte artikel steeds in zijn originele verpakking met alle toebehoren (handleidingen- cd's - labels - kabels - ...) te worden aangeboden binnen de geldende garantie termijn, tevens dient het aankoop bewijs (kassabon of factuur) te worden voorgelegd.
Het niet naleven van deze voorwaarden kan resulteren in een aanzienlijk lange herstellingstermijn of tot niet herdstelling door onze groothandel of fabrikant.
Tevens kunnen er herverpakkingskosten worden aangerekend.

Aansprakelijkheid

Geraerts & Helsen b.v.b.a. kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor het verloren gaan van data en/of software te wijten aan welke oorzaak dan ook.
Geraerts & Helsen b.v.b.a. is niet aansprakelijk voor vervolgschade - in welke vorm dan ook - ontstaan direct of indirect of als gevolg van het gebruik van, of storing in de geleverde apparatuur of programmatuur.